dasa.jpg, 57kB

ÚVOD


Pedikérská péče o nohy má velký význam zdravotnické prevence, to znamená, že pravidelnou péčí o nohy se předchází onemocnění dolních končetin. Správně provedená pedikúra může odstranit vady, které by při zanedbání vedly k trvalým obtížím a deformitám nohou. Péče o nohy s již vyvinutými deformitami se řadí ke zdravotnické péči a právě zde se pedikúra výrazně uplatní.


Jsou to například různé deformity a onemocnění nehtů, meziprstní otlaky a kuří oka, kde je nutná odborná pravidelná péče, která zabraňuje zhoršení těchto obtížných změn a zamezí větší bolesti.

Dnes už víme, že ke vzniku kuřího oka vedou vedle dráždění i jiné faktory, jako jsou všeobecné změny v organismu. Například zvýšený krevní tlak, špatné prokrvení nebo onemocnění nějakého orgánu. Z různých částí těla jsou vedeny reflexní dráhy ke zcela určitým oblastem kůže. Masážemi příslušných zón můžeme ovlivňovat i příslušný orgán.
Jsou dnes již všeobecně známé spousty onemocnění kůže, například plísňová onemocnění, která vznikají při porušení mikrobiologické rovnováhy to může být

Všude v našem životním prostředí, tedy i na kůži se nachází množství spor plísní. Proto používám ve své péči dostupnou desinfekci a sterilizaci k zabránění šíření dle platných hygienických norem.

V boji proti vzniku plísňových onemocnění se doporučuje denní mytí nohou v chladné vodě a následné osušení: zvláště v meziprstních prostorách a následně po koupeli promaštění nohou. Obuv má být dostatečně široká a vzdušná, aby mohla podporovat cirkulaci krve v dolních končetinách.
Všímám si také změn tvaru nehtů, jako zabarvení, rýhování a tlustých nehtů.
Plíseň nehtů není nebezpečná a také velmi zřídka působí bolest, ale přesto je nepříjemná, protože tlačí v botách a musí se korigovat jeho síla.
Stále platí, že přirozená obranná síla organismu závisí na dobrém prokrvení nohou.